ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 

image >> ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562
1.ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ปปช07
4.คุณลักษณะเฉพาะน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์
ของเม็ดเลือด CBC

5.
คุณลักษณะเฉพาะน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ในเลือด-16-รายการ


>> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบบอินเวอร์เตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)» อ่านทั้งหมด

 


ภาพกิจกรรม Doitao Mini Marathon

 

image

» fb: Doitao Mini Marathon
» fb: เอิ้น ดาว สปอร์ต

» fb: ล่นเอาม่วนถ่ายเอามันส์
» fb: Run Ga Ride - รันกะไรด์
» fb: Ipixss4Runners
» fb: หมูแบกกล้อง
» fb: FeelGood Photo
» fb: Pongpun Juntahung
» fb: Monny Runing
» fb: Kanawat Tom Num-oe

ฝากอุดหนุนรูปถ่าย จากพี่ๆ ตากล้องด้วยนะคะ
หากมีช่างภาพเพิ่มเติม ทางแอดมินจะมาเพิ่มเติมให้นะคะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

( Integrity & Transparency Assessment )

 

image

ปีงบประมาณ 2562
» สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบเดือน # วิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค-2561 ]
   »»» เดือนตุลาคม ปี 2561
   »»» เดือนพฤศจิกายน ปี 2561

» EB2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# วิชาญ คำใหญ่ [ 18-ธ.ค.-2561 เวลา 15.24 น.]
» EB4 หนังสือสั่งการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.44 น.]
» EB4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร# วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.40 น.]
» EB4 รายงานผู้บริหาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.31 น.]
» EB4 ขอรายงานผู้บริหาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.24 น.]

» อ่านทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915057 งานบริหาร
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
doitao_hos@hotmail.com