สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขัน Doitao Minimara thon 2018

การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. วิ่ง funrun ระยะทาง 4.7 กม
2. วิ่ง Mini MaraThon ระยะทาง 10.3 กม.

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

วิธีการชำระเงิน
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงิน

ส่งหลักฐานการชำระเงิน
ตรวจสอบรายชื่อ
ระบบตรวจสอบรายชื่อในการแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ