image

 


image

 

 

                 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 

image
>> แจ้งประกาศยกเลิก รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข

»โรงพยาบาลดอยเต่า ประกาศรับสมัครฃานจ้างเหมา
บริการ ตำแหน่งพนังงานช่วยเหลือคนไข้

»โรงพยาบาลดอยเต่า ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
»โรงพยาบาลดอยเต่า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
»โรงพยาบาลดอยเต่า ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
» ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
»ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานเปล
»โรงพยาบาลดอยเต่า ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 ตำแหน่ง
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1
»ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ (ครั้งที่ 1 ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
»โรงพยาบาลดอยเต่ารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา
บริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

»ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
-ชั่วคราวเงิบนำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข

» ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้


» อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 

image

» แผนจัดซื้อจัดจ้างงบโควิด19
»เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ เสนอราคาในระบบวันที่ 25 กพ 64

+++ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
+++ตารางแสดงวงเงิน
+++เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วนคลื่นเสียงความถี่สูง

»ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด
และสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 16 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

»เอกสาร ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 16 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

» ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
โรงพยาบาลดอยเต่า ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

» แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2564

» ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

»ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 01/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

» เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 12 รายการ เสนอราคาในระบบวันที่ 9 มิย. 63

» ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

»ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด ) จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2563
.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลดอยเต่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


» อ่านทั้งหมด

 


ภาพกิจกรรม

 

image

» งานทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างห้องน้ำที่อาคารผู้ป่วยในและ
วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลดอยเต่า


» พิธีส่งมอบรถพยาบาลและครุภัณฑ์การแพทย์ โดยสถานกงศุลไทย-ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่


» รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบ
การบริการด้านการแพทย์ เพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ชุดที่ 2


» รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบ
การบริการด้านการแพทย์ เพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ชุดที่ 1


» โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและการบริการ
เป็นเลิศ ด้วยความฉลาดทางอารมณ์ผสม NLP วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 (ภาพเยอะมาก ...3G Warning)» อ่านทั้งหมด


ภาพกิจกรรม Doitao Mini Marathon

 

image

» fb: Doitao Mini Marathon
» fb: เอิ้น ดาว สปอร์ต

» fb: ล่นเอาม่วนถ่ายเอามันส์
» fb: Run Ga Ride - รันกะไรด์
» fb: Ipixss4Runners
» fb: หมูแบกกล้อง
» fb: FeelGood Photo
» fb: Pongpun Juntahung
» fb: Monny Runing
» fb: Kanawat Tom Num-oe

ฝากอุดหนุนรูปถ่าย จากพี่ๆ ตากล้องด้วยนะคะ
หากมีช่างภาพเพิ่มเติม ทางแอดมินจะมาเพิ่มเติมให้นะคะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

( Integrity & Transparency Assessment )

 

image

ปีงบประมาณ 2562
» สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบเดือน # วิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค-2561 ]
   »»» เดือนตุลาคม ปี 2561
   »»» เดือนพฤศจิกายน ปี 2561

» EB2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# วิชาญ คำใหญ่ [ 18-ธ.ค.-2561 เวลา 15.24 น.]
» EB4 หนังสือสั่งการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.44 น.]
» EB4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร# วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.40 น.]
» EB4 รายงานผู้บริหาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.31 น.]
» EB4 ขอรายงานผู้บริหาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.24 น.]

» อ่านทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915057 งานบริหาร
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
doitao_hos@hotmail.com