ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง


>>ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562
1.ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ปปช07
4.คุณลักษณะเฉพาะน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด CBC
5.คุณลักษณะน้ำยาตรวจวิเคราห์สารเคมีในเลือด 16 รายการ

>> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบบอินเวอร์เตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลดอยเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2562

» ขออนุญาตแผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการ พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย 2561

» เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 รายการ เสนอราคาในระบบวันที่ 29 มิย. 61 [20-06-2561]

   # เอกสารราคากลาง

   # เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
   # ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
   # 1.ยูนิตทำฟัน
   
# 2.หมอต้มแผ่นความร้อน
   
# 3.รถเข็นชนิดนอน
  
 # 4.เครื่องดูดเสมหะชนิดติดผนัง
  
 # 5.รถเข็นทำแผล
   # 6.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล

» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14-03-2561)

»เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28-02-2561 )
»ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28-02-2561 )

»ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

»ประกาศเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบค่าเสื่อม 70% ปี 2561

» ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่
โรงพยาบาลดอยเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

» ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    โรงพยาบาลดอยเต่า   ประจำปีงบประมาณ 2561
    ประกาศฉบับที่ 1    |   ประกาศฉบับที่ 2
»หนังสือแจ้งเวียน งานพัสดุ
» เอกสารสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 23 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 19 พ.ค 2560- 1 มิ.ย 2560

» เอกสารสอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ยื่นซองวันที่ 26 กันยายน - 7 ตุลาคม 2559

» เอกสารสอบราคาจ้างเหมา ทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลดอยเต่า กำหนดยื่นซอง วันที่ 12 - 22 กันยายน 2559

» สอบราคาก่อสร้างตึกเอนกประสงค์
กำหนดยื่นซอง วันที่ 1 - 15 กันยายน 2559
» ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ [2559-08-08]

» รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 4 รายการ [2559-08-08]
»ใบเสนอราคาและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ [2559-07-04]

» เอกสารประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ [2559-07-01]
» ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ [2559-03-22]
» รายการครุภัณฑ์ที่จำหน่าย [2559-03-14]

» ขายทอดตลอดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ [2559-03-02]

» สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลดอยเต่า [2558-11-16]

» ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน [2558-10-22]

» สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 2558-06-30 ]

» สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โรงเก็บศพ [ 2558-06-30 ]
» สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ [ 2558-06-30 ]

 

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915057 งานบริหาร
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
doitao_hos@hotmail.com